...
حراج!

ظرفیت 7560

1,111 تومان رایگان!
ظرفیت جوجه کشی
جوجه کشی از مرغ:6600 عدد
جوجه کشی از کبک: 3328 عدد
جوجه کشی از قرقاول: 3328 عدد
جوجه کشی از غاز :3900 عدد (با راندمان باور نکردنی)
جوجه کشی از بوقلمون: 3900 عدد
جوجه کشی از اردک: 6600 عدد

5 در انبار

طراحی شده توسط سی پنل سنتر